Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Beslut enligt miljöbalken 26 kap. 9§ och 2 kap. 3§


* Endast av kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas !

* Vid skrapning och slipning av båtbotten skall färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas till miljöstation ! Täckning mot mark under båten underlättar.

* Vid målning med bottenfärg skall marken täckas så att färgspill kan omhändertas !

* Färgburkar, oljor och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen !

* Avfall och farlig avfall skall samlas upp och lämnas i hamnens miljöstation ! (färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm)

* Avspolning med högtryck får endast ske över spolplatta !

( Hamnens spolplattor är kopplade till ett reningverk och får enbart användas när dessa är i drift, De är i drift under upptagningarna, enbart då får det spolas på spolplattorna )

* Båtar med mast får inte framkalla störningar från bl a. slående fall eller vinande oljud vid blåst !

VAKTHÅLLNING

Stephen A

Glöm inte att anmäla er till vakthållningen!

Ju tidigare ni anmäler er desto större chans finns det att ni får den tiden ni vill ha.

Klicka på mig för mer information

Mvh

Vaktansvarig.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 71 besökare och inga medlemmar online