Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Vid försäljning av hus eller båt medföljer ej båtplatsen till den nya hus/ båt ägaren.

Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter är överenskommelsen med honom förverkad och han är skyldig när båtsektionen så påfordrar att genast återlämna den förhyrda platsen utan anspråk på återfående av någon del av det inbetalda hyresbeloppet och därjämte ersätta all skada. Båtsektionen fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.

NYHETSBREV

epost

Vill du ha nyheter direkt i din mail ?

Anmäl dig då till

Båthamnens Nyhetsbrev.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 92 besökare och inga medlemmar online