Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Båtägaren äger rätt att med egen båt nyttja förtöjningsplatsen from första sjösättningsdagen tom sista upptagningsdagen. Tider för sjösättning och upptagning anslås på anslagstavlan i båthamnen. Vid nyttjanderättstidens slut skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen, såvidabåtsektionen ej annat medgivit. Båtägare som ej avser nyttja förhyrd förtöjningsplats skall ovillkorligen inlämna anmälan därom till båtsektionen. Båtplatsen är personlig och det är förbjudet att utan båtsektionens medgivande överlåta, utlåna eller uthyra förtöjningsplats. Båtägaren skall tillse att förtöjningstampar och annat material är i fullgott skick. Båtägaren skall överflytta till annan förtöjningsplats inom hamnen om båtsektionen så påfordrar. Genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning om båten sjunker eller blir liggande i marvatten. Vid äventyr ägerbåtsektionen rätt att utan båtägarens tillstånd och på dennes risk och bekostnad upptaga, länspumpa eller bogsera den till uppläggningsplats, där båten återfås mot erläggande av båtsektionens kostnader.

NYHETSBREV

epost

Vill du ha nyheter direkt i din mail ?

Anmäl dig då till

Båthamnens Nyhetsbrev.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 82 besökare och inga medlemmar online