Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Det åligger båtägaren att:

-väl vårda och aktsamt begagna hamnens anläggning och utrustning.

-ersätta skada som orsakats av båtägaren själv eller annan, som med båtägarens tillåtelse sysslat med båten.

-efterfölja av båtsektionen utfärdade föreskrifter.

-ej vidtaga åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.

Skulle båt vid upplåtelsetidens slut kvarligga i hamnen utan att överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden avtalats, eller eljest ligga till hinder för verksamheten i hamnen, äger båtsektionen rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa båten.

NYHETSBREV

epost

Vill du ha nyheter direkt i din mail ?

Anmäl dig då till

Båthamnens Nyhetsbrev.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 56 besökare och inga medlemmar online