Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Båtplatsen hyrs 1 år åt gången och förnyas automatiskt om inte båtsektionen meddelar annat. Hyran utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av båtsektionen fastställd taxa. Avgifterna inbetalas till båtsektionen enligt av denna utfärdad faktura inom angiven tid. Skulle avgift ej erlagts inom angiven tid, äger båtsektionen rätt att låta denna plats gå till den som har ansökan inlämnad och står i tur. Meddela omedelbart till båtplatsuthyraren ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom varje förändring av båttyp, längd, bredd utseende m.m. på den båt som enligt ansökan avses ligga på platsen. Om adressförändring sker men ej meddelats båtplatsuthyraren gäller vad ovan anförts i §1, 2:a stycket.

NYHETSBREV

epost

Vill du ha nyheter direkt i din mail ?

Anmäl dig då till

Båthamnens Nyhetsbrev.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 89 besökare och inga medlemmar online