Vill du få de senaste nyheterna i från Båthamnen direkt i din E-post? Det enda du behöver göra är att fylla i Namn & E-post och trycka på Gå med knappen så är du med i Gfa:s Båthamns Nyhetsbrev.

Beslut enligt miljöbalken 26 kap. 9§ och 2 kap. 3§


* Endast av kemikalieinspektionen godkända bottenfärger får användas !

* Vid skrapning och slipning av båtbotten skall färgflagor och slipdamm samlas upp och lämnas till miljöstation ! Täckning mot mark under båten underlättar.

* Vid målning med bottenfärg skall marken täckas så att färgspill kan omhändertas !

* Färgburkar, oljor och andra kemikalier får ej lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen !

* Avfall och farlig avfall skall samlas upp och lämnas i hamnens miljöstation ! (färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm)

* Avspolning med högtryck får endast ske över spolplatta !

( Hamnens spolplattor är kopplade till ett reningverk och får enbart användas när dessa är i drift, De är i drift under upptagningarna, enbart då får det spolas på spolplattorna )

* Båtar med mast får inte framkalla störningar från bl a. slående fall eller vinande oljud vid blåst !

NYHETSBREV

epost

Vill du ha nyheter direkt i din mail ?

Anmäl dig då till

Båthamnens Nyhetsbrev.

BS SVETS

Alandia

sjopolisenreklam

CRAMO reklam1

Polisenreklam

Sosalarmreklam

Vi har 71 besökare och inga medlemmar online